Velkommen til Sud-Fundli gard!

 

Tlf: 35 07 38 85 / 99 29 37 29
E-post: sifu@telefiber.no

 

  

  Inn på tunet  Hytteutleie    Hyttetomter  Bilder  

                              kontakt  

VELKOMMEN 

 

 

Vi er et ektepar, med tre barn som driver en fjellgård i Rauland i Telemark. Gården ligger på 750 moh og er i aktiv drift året rundt, med sauer, katt, hund og tre hester. 

 

Egil Fundli (53) er utdannet agronom, og er gårdbruker på heltid. I tillegg har han interesse for friluftsliv, jakt, natur og dyr.

 

Sissel Svenke Fundli (54) er utdannet som klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie. Hun har over 20 års erfaring med samtaler i forhold til mennesker i ulike aldre og i forskjellige livsfaser.

 

Ved siden av gårdsdriften har vi ulike tilbud:

  

UTLEIE AV HYTTE En nyoppussa liten koselige hytte på Rauland i Telemark, med bad. 

 

INN PÅ TUNET er et tilbud på Rauland som retter seg mot mennesker med behov for en tilrettelagt hverdag, aktivitet, omsorg og opplæring. 

 

SALG AV HYTTETOMTER PÅ RAULANDTomtene ligger flott til; fritt, på en kolle med fin utsikt over Lognvikvatn og fjellheimen rundt .Tomtene ligger lunt til, i et nytt område.

 

SALG AV LIVDYR PÅ SAU  Siden 1999 har Egil Fundli sine sauer vært premiert av Nortura(Gilde) for utmerket kjøttkvalitet. I 2007 var disse nr 1 i sin klasse for beste kjøttkvalitet .

 

I 2009 var Egils lam best i landet på kjøttkvalitet uansett klasse!

 

Kart:

Gå inn på www.1881.no/kart, skriv inn Fonnlivegen 65, Rauland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 • Fundli.no © 2012 •